I work with SDL Trados Studio 2011.

Privacyverklaring

Sentaris Translation & Proofreading is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zie Contact.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Sentaris Translation & Proofreading verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. Wij verwerken en bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Namen en factuuradressen van opdrachtgevers.
 • BTW-nummers van niet-particuliere opdrachtgevers buiten Nederland maar binnen de EU.
 • Eventuele persoonsgegevens die in aangeleverde teksten staan, en/of persoonsgegevens die in overleg met de opdrachtgever worden toegevoegd aan vertalingen en/of nagekeken versies om het afgesproken werk goed te volbrengen. In de meeste gevallen waarin dit voorkomt, zijn dit gegevens die de opdrachtgever sowieso zelf openbaar wil publiceren.

  Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

  Sentaris Translation & Proofreading verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichting. Uw naam en factuuradres zijn nodig om een geldige factuur op te stellen. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst niet doorgaan.
 • Voor niet-particuliere opdrachtgevers buiten Nederland maar binnen de EU is een BTW-nummer nodig om de BTW te kunnen verleggen naar de opdrachtgever. Zonder BTW-nummer moeten we 21% BTW in rekening brengen die anders niet betaald hoeft te worden.
 • Uitvoering van afgesproken werk, in het geval van persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de aangeleverde of voltooide tekst. Als de persoonsgegevens in een tekst niet nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, kunt u deze wissen voordat u de tekst aanlevert, of verzoeken dat deze alsnog gewist worden.

  Hoe lang de gegevens bewaard worden

  Alle facturen moeten 7 jaar intact bewaard worden, inclusief naam en factuuradres en eventueel het BTW-nummer van de opdrachtgever. Dit is een wettelijke verplichting.
  Na deze termijn worden deze gegevens gewist of onleesbaar gemaakt.

  Eventuele persoonsgegevens in aangeleverde of voltooide teksten worden verwijderd of onleesbaar gemaakt zodra de opdracht is afgerond.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Sentaris Translation & Proofreading deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om het afgesproken werk uit te voeren.
  Als het nodig is om persoonsgegevens te delen met derden voor het volbrengen van het afgesproken werk, gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever. Deze situatie komt niet vaak voor.

  Aangeleverde teksten en vertalingen en/of nagekeken versies daarvan worden niet gedeeld met derden, tenzij dat onderdeel uitmaakt van de opdracht of de opdrachtgever er expliciet toestemming voor geeft.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sentaris Translation & Proofreading. Voor verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, verzoeken tot intrekking van uw toestemming en bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met .

  N.B.: Persoonsgegevens op facturen kunnen niet worden verwijderd voordat de bewaartermijn verloopt, omdat facturen tenminste 7 jaar intact bewaard moeten worden volgens de belastingwetgeving over administratieve verplichtingen.

  Bij verzoeken tot inzage vragen we om een kopie van uw identiteitsbewijs, om er zeker van te zijn dat we de gegevens niet naar de verkeerde persoon sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

  U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens: Tip Ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Sentaris Translation & Proofreading neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met .

  Cookies en vergelijkbare technieken

  Sentaris Translation & Proofreading maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Sentaris Translation & Proofreading maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


 • Privacyverklaring